Čítače obrazoviek a hlasové výstupy

Špeciálne programy pre nevidiacich a Zrakovo postihnutých.