blok so súvisiacimi článkami pomocou Similar By Terms

Používate Drupal a máte v ňom články kategorizované pomocou taxonómie a potrebujete pod obsahom každého článku zobraziť blok s odkazmi na súvisiace články, alebo iný obsah? Ak áno, riešením môže byť modul Similar By Terms.
V prvom kroku nainštalujte modul Similar By Terms.
Podrobnejší návod o inštalácii modulov nájdete v článku Inštalácia modulov v Drupale7
Po nainštalovaní tohto modulu Vám v administrácii Drupalu na stránkeblokov (Štruktúra / Bloky) pribudne blok s názvom "View: Similar By Terms: Block".
Nastavte tento blok do viditelnej oblasti stránky a začiarknite typy obsahu u ktorých sa má zobraziť.
Po tomto nastavení V oblasti každého článku Vám pribudne blok s odkazmi na súvisiace články.
Tip: Ak radi experimentujete, tak blok s odkazmi na súvisiaci obsah si môžete vyklikať aj cez modul Views. Zaujímavý video návod o tomto riešení vytvoril Ján Polzer.