Audacity

Voľný digitálny audio editor.

Audacity je softvér na nahrávanie a úpravu zvukov. Dokáže importovať všetky bežné zvukové formáty (mp3, wav,ogg,aiff...), prípadne nahrať zvuk z vybraného zdroja.

Program dokáže pracovať s viacerými zvukovými stopami, pričom jednotlivé výbery môžete medzi stopami ľubovoľne kombinovať. K stopám môžete priradiť textový popis, prípadne zarovnať podľa určitých kritérií. Program dokáže generovať ticho, šum, klikanie a podobne. Na výber môžete aplikovať množstvo efektov a filtrov, napríklad fade in, fade out, ozvenu, ekvalizáciu, FFT filter, fázor, kompresor, kvákadlo, normalizovať, obrátiť, invertovať, odstrániť praskanie, šum, opakovať, zdôrazniť basy, zosilniť, zmeniť rýchlosť / tempo / výšku, oneskoriť a iné.

Stiahnutie a vlastnosti programu Audacity: