Ani vy nemáte v Linuxe prístup k diskovému oddielu s Windows 10?

Nainštalovali ste si Windows 10 aj Linux na jeden počítač a po nabootovaní Linuxu zisťujete, že nemáte prístup k Windows disku? Môže zato režim rýchleho spustenia, ktorý je vo Windows 8.1 a Windows 10 defaltne zapnutý.
V tomto režime sa počítač úplne nevypína, preto že aj po vypnutí niektoré komponenty ako napríklad Disk sú aktívne.

Ako vypnúť režim rýchleho spustenia?

1. Vojdite do ovládacieho panela.
2. Kliknite na "Možnosti napájania".
3. Kliknite na "Vybrať akcie pre tlačidlá napájania".
4. Tu pokračujte kliknutím na odkaz "Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia".
5. Tu odčiarknite položku s názvom "Zapnúť rýchle spustenie" a nastavenia uložte.
Po týchto nastaveniach sa Váš počítač bude korektne vypínať a v Linuxe budete mať prístup k diskovému oddielu s Windows 10.