Ako zostrihať videá v prostredí programu Freemake Video Converter

AplikáciaFreemake Video Converter okrem prevodu medzi video a audio formátmi zvláda aj strih a základnú úpravu videí. V tomto článku predstavujem návod ako si aj nevidiaci v prostredí tohto programu za pomoci klávesnice, klávesových skratiek a čítača obrazovky môže zostrihať audio, alebo video súbor.

Skôr než sa pustíte do sťahovania a inštalácie tohto programu tak odporúčam stiahnuť a inštalovať verziu 3.2.1.

Prečo práve táto verzia? Problém je v tom, že novšie verzie z hľadiska prístupnosti už nie sú tak prívetivé ako je práve táto verzia.

Freemake Video Converter vo verzii 3.2.1 si môžete stiahnuť aj tu.

Inštalácia

Inštaláciu spustíte kliknutím na inštalačný exe súbor a následne postupujete podľa pokynov inštalačného sprievodcu.

V prvom okne inštalátora vyberáte požadovaný jazyk. Defaltne bude predvolená Slovenčina.

Prvé okno inštalátora programu Freemake Video Converter s možnosťou výberu jazyka

Druhé okno inštalátora informuje o tom, že program bude nainštalovaný do Vášho počítača.

Druhé okno inštalátora programu Freemake Video Converter

Kliknutím na tlačidlo Ďalej vyjadríte súhlas s licenčnými podmienkami a zároveň sa presuniete do ďalšieho tretieho okna kde máte možnosť vybrať si medzi úplnou a voliteľnou inštaláciou.

Výber ,medzi úplnou a voliteľnou inštaláciou

Ponechajte na úplnej a kliknutím na tlačidlo Ďalej spustíte inštaláciu programu.

V záverečnom okne inštalačného sprievodcu tlačidlom Dokončiť dokončíte inštaláciu.

Posledné okno inštalátora programu Freemake Video Converter

 

Po spustení programu

Po spustení programu Vás privíta jednoduché používateľské rozhranie dobre ovládateľné cez klávesnicu a klávesové skratky. Napriek tomu ale chcem podotknúť, že problém môžu mať nevidiaci používatelia pri niektorých nesprávne pomenovaných položkách ktoré screen reader nedokáže prečítať. Našťastie nie je ich veľa a v návode Vás na ne upozorním.

Úvodné rozhranie programu Freemake Video Converter

Ako to celé funguje?

V prvom kroku je potrebné do programu pridať požadovaný súbor, s ktorým chcete pracovať. Freemake Video Converter je užitočný napríklad ak potrebujete audio, alebo video súbor prekonvertovať do iného formátu alebo ho zostrihať, pridať titulky, upraviť hlasitosť, spojiť súbory a pod.

Musím poznamenať, že pokročilé technológie na úpravu videa v ňom určite nenájdete, no na základnú úpravu videa určite dobre poslúži.

Audio, alebo video súbory do programu pridáte cez menu Súbor štandardným postupom tak, ako to poznáte aj z iných programov z prostredia Windows.

Menu súbor v rozhraní programu Freemake Video Converter

Po pridaní napríklad video súboru môžete súbor buď upravovať, alebo ho bez úprav skonvertovať do ľubovoľného formátu podporovaného programom.

Ako som už v úvode spomenul v tomto článku sa budem predovšetkým venovať strihaniu videa.

V prvom kroku si požadované video nahráte do programu nasledovným postupom

1. Stlačte ľavý Alt a v menu súbor zvoľte "Pridať Video" a v následnom zobrazenom dialógu určenom na vyhľadanie a otvorenie súborov vyhľadajte a otvorte požadovaný súbor.

Dialóg na pridanie súboru v rozhraní programu Freemake Video Converter

2. Po pridaní video súboru opäť stlačte ľavý Alt a v menu Upraviť zvoľte úpravu.

Po týchto krokoch sa Vám zobrazí jednoduchý video editor v prostredí ktorého môžete pristúpiť k samotnej úprave videa.

Video editor v programe Freemake Video Converter

Tento editor cez klávesnicu môžete ovládať napríklad tak, že po jednotlivých ovládacích tlačidlách editora  budete prechádzať klávesovými skratkami Tab a Shift + Tab a Enterom ich aktivovať.

Druhá praktickejšia možnosť ovládania editora spočíva v týchto ďalších klávesových skratkách:

Medzerník: Spúšťa a pozastavuje prehrávanie.

Shift + l: Spustí prehrávanie videa od začiatku.

Home: Presun na začiatok videa.

End: Presun na koniec videa.

Horná a dolná šípka: Pridáva a uberá hlasitosť.

Ľavá a pravá šípka: Posun videa po sekundách.

Ctrl + m: Vypína a zapína zvuk.

Upozornenie: Nasledovné tri klávesové skratky Vám umožnia zostrihať video.

Ctrl + l: Začiatok výberu.

Ctrl + r: Koniec výberu.

CTRL + Delete: Odstránenie vybratej časti videa.

K tlačidlám na otáčanie a prevrátenie videa tvorcovia programu skratky nepridelili, takže sa k ním budete musieť dostať Tabulátorom a Enterom ich aktivovať.

 

Postup pri zostrihaní

Pri zostrihávaní postupujte nasledovne:

1. Medzerníkom pozastavíte prehrávanie videa na začiatku tej oblasti,  ktorú chcete odstrániť.

2. Zadáte príkaz CTRL + l a tým nastavíte začiatok výberu.

3. Opäť Medzerníkom si nechajte prehrať požadovaný úsek videa, ktorý chcete odstrániť až po jeho koniec a na jeho konci opäť medzerníkom zastavte prehrávanie.

4. Zadajte klávesovú skratku CTRL + r a tým nastavíte koniec výberu.

5. Na záver klávesovou skratkou CTRL + Delete odstránite oblasť, ktorú ste označili v predošlých krokoch.

Po tomto úkone zadajte skratku Ctrl + a  a tým vyberiete celú zvyšnú časť videa s ktorou môžete ďalej pracovať.

 

Takýmto jednoduchým postupom si ľahko a bez problémov zostriháte videá.

Keď budete mať video zostrihané a upravené je potrebné kliknúť na tlačidlo Ok a na záver video skonvertovať do požadovaného formátu.

Neprístupné tlačidlo OK

Problém je ale v tom, že tlačidlo OK je práve tým  nesprávne pomenovaným tlačidlom a keď sa naň Tabulátorom nevidiaci  dostane, tak čítač obrazovky mu oznámi iba Tlačidlo.

Preto na záver prikladám info pre nevidiacich používateľov:

Po zostrihaní videa stláčajte Tab až kým sa nedostanete na tlačidlo "Prevrátiť zvysle". Hneď za týmto tlačidlom Nasleduje Tlačidlo OK. Enterom ho aktivujte a dostanete sa do úvodného rozhrania programu.

Na záver Vám ostáva už len konverzia videa do požadovaného formátu. Po týchto krokoch budete mať video upravené a uložené.