Používateľský účet:

Ako v programe Nvda nastaviť spôsob oznamovania veľkých písmen?

Túto otázku som dnes dostal od zrakovo postihnutej používateľky ktorá taktiež na prácu s pc používa program Nvda. Moja odpoveď:

Program Nvda Vám veľké písmená dokáže oznámiť troma spôsobmi.

1. Zmenenou výškou hlasu pri čítaní veľkých písmen.

2. Pred prečítaním velkého písmena vyslový veľké.

3. Zapípaním pred vyslovením veľkého písmena.

To akým spôsobom Vám bude Nvda oznamovať veľké písmená si nastavíte v jeho nastaveniach na karte reč. Okno s nastaveniami reči vyvoláte skratkou Nvda  Control  v.

Nastavenia reči v programe Nvda

Po zadaní uvedenej skratky klávesou tab hľadajte nasledovné tri voľby:

Zmeniť výšku hlasu pri čítaní veľkých písmen v percentách

Vysloviť "veľké" pred prečítaním veľkého písmena

Pípať pred hláskovaním veľkých písmen

Na záver nezabudnite nastavenia uložiť tlačidlom OK.