Ako si nainštalovať Linux vedľa Windowsu bez zraku?

Vedeli ste o tom, že bez zraku si môžete nainštalovať nielen Windows 10, ale aj niektoré linuxové distribúcie? Áno, taktiež aj tento systém je prístupný aj nevidiacim užívateľom, ktorí si ho vďaka čítaciemu softvéru Orca dokážu samostatne nainštalovať, nakonfigurovať a pracovať s ním.

Prístupné distribúcie pre nevidiacich je viacero, no ja som si obľúbil distribúciu Ubuntu Mate 18.04 LTS, ktorá ma svojou stabilitou a prístupnosťou príjemne prekvapila.

V tomto článku opíšem postup ako si túto distribúciu pomocou klávesnice a špeciálnych čítacích programov nainštalujete vedľa Windows.

 

Stiahnutie iso obrazu

Skôr, než sa pustíte do samotnej inštalácie Linuxu, je potrebné zaobstarať si iso obraz požadovanej distribúcie. Na oficiálnej stránke ubuntu-mate.org nájdete odkazy na stiahnutie nielen iso obrazu, ale aj torentu.

Informácie o tom ako sťahovať cez torrent sieť nájdete v článku

Sťahovanie cez torent sieť v rozhraní programu Free Download Manager.

 

Vytvorte si inštalačné médium

Po stiahnutí  iso obrazu je potrebné vytvoriť si inštalačné médium.  Ako inštalačné médium odporúčam použiť USB kľúč.

Postup na vytvorenie takéhoto kľúča nájdete v článku

Ako programom Rufus vytvoriť bootovateľný USB kľúč s Windowsom, alebo Linuxom.

 

Zmenšenie diskového oddielu

Skôr než sa pustíte do inštalácie linuxu je potrebné vo Windowse v správe diskov zmenšiť diskový oddiel a tým mu uvoľniť miesto na disku.

1. Zadajte príkaz Windows + r a vpíšte "diskmgmt.msc" bez úvodzoviek a stlačte Enter.

Príkaz na spustenie správcu diskov

Po spustení tohto príkazu sa Vám spustí správca diskov so zoznamom nainštalovaných diskov.

Správca diskových oblastí v systéme Windows 

2. V zozname nainštalovaných diskov hornou,, alebo dolnou šípkou vyberte požadovaný disk a V kontextovom menu požadovaného diskového oddielu zvoľte položku "Zmenšiť zväzok.

Kontext menu diskového oddielu

3. V následnom dialógu zadajte požadovanú hodnotu na zmenšenie diskového oddielu. Po kliknutí na tlačidlo "Zmenšiť", dôjde k požadovanému zmenšeniu.

Dialóg na zmenšenie veľkosti diskovej oblasti
 

Konfigurácia v Biose

Keďže BIOS nie je ozvučený, tak s týmito nastaveniami Vám bude musieť pomôcť z Vášho okolia  niekto vidiaci. Našťastie nastavenie je potrebné urobiť iba raz a viac krát sa k nemu nebudete musieť vracať.

Ide o to, že v novších verziách BIOSu (UEFI) je potrebné vypnúť funkciu Secure Boot a taktiež aj nastaviť poradie bootovacích zariadení tak, aby počítač vedel bootovať s USB kľúča. Po týchto nastaveniach budete môcť s USB kľúčov okrem Linuxu inštalovať aj Windows, Chrome OS a pod.

Informácie o tom, ako sa dostať do BIOSu sa zobrazia hneď po zapnutí počítača. Väčšinou sú to klávesy F2 F8, alebo Dell.


 

Bootovanie z USB kľúča


Po nastavení BIOSu pripojte USB kľúč do USB portu a spustite počítač.

Po jeho spustení na miesto Windowsu sa Vám z USB kľúča nabootuje Linuxová distribúcia Ubuntu Mate. Po nabootovaní budete počuť aj zvukové znamenie, automaticky prehrané systémom.

Keďže v tejto distribúcii čítač Orca sa po nabootovaní automaticky nespúšťa, je potrebné ho spustiť klávesovou skratkou Alt + Super + s.

Po spustení budete počuť hlášku "screen reader on".

 

Výber jazyka a spustenie skúšobného režimu


Po spustení programu Orca v úvodnom okne inštalátora je potrebné vybrať predvolený jazyk. Môžete ho vybrať buď šípkami, alebo počiatočnými písmenami. Pre slovenčinu stačí vpísať sl.

Ubuntu Mate po nabootovaní a vybratí slovenčiny

Po vybratí jazyka tlačidlom Try Ubuntu spustíte skúšobný režim a tlačidlom Install spustíte inštalačného sprievodcu.

Používateľom čítacieho programu Orca skúšobný režim prináša zopár výhod, preto po vybratí jazyka odporúčam pokračovať tlačidlom Try Ubuntu.

Po načítaní skúšobného režimu sa Vám zobrazí úvodné okno, v ktorom stačí zadať klávesovú skratku Alt + f4 a po jeho uzavretí sa dostanete na plochu.

Uvítacia obrazovka

Po spustení  tohto režimu budete počuť, že sa Vám hlasový výstup automaticky prepol na slovenčinu bez toho, aby ste ju museli riešiť v nastaveniach programu.

Ďalšou výhodou pre ktorú sa oplatí vojsť do skúšobného režimu pred spustením inštalátora je možnosť nastavenia úrovne hlasitosti.

1. Stláčajte klávesovú skratku Control + Alt + Escape, až kým Vám čítač neoznámi Horný panel.

Horný panel v prostredí Ubuntu Mate
2. V hornom paneli pravou alebo ľavou šípkou prechádzajte po jednotlivých položkách až kým sa nedostanete na položku Volume.

3. Na ponuke Volume Hornou šípkou prejdite na Sound Settings a stlačte Enter.

Po týchto krokoch sa Vám zobrazí dialóg s nastaveniami hlasitosti.

Dialóg s posuvníkom pre nastavenie úrovne hlasitosti

Poznámka: V hornom paneli okrem hlasitosti nájdete aj sieťové pripojenia umožňujúce vyhľadať a pripojiť sa k dostupným wifi sieťam.

Treťou výhodou je fakt, že si funkcionalitu tohto systému môžete vyskúšať skôr než sa pustíte do jeho inštalácie.

Prevažná väčšina klávesových skratiek je rovnaká ako ich poznáte z prostredia Windows.

 

Inštalácia

Inštaláciu zahájite tak, že klávesovou skratkou Control + Alt + d si zobrazíte plochu a na nej kliknete na ikonu Inštalovať Ubuntu.

plocha v prostredí Ubuntu Mate

Poznámka: V dialógoch inštalátora po jednotlivých položkách prechádzajte skratkami Tab alebo Shift + Tab, tlačidlá a zaškrtávatká aktivujte medzerníkom a výberové ponuky prepínajte šípkami.

 

V prvom okne inštalátora vyberáte jazyk rozhrania. Defaltne bude prednastavená slovenčina.

Úvodné okno inštalátora s prednastavenou slovenčinou

V druhom okne inštalátora volíte jazykové nastavenie pre klávesnicu. Taktiež by mala byť prednastavená slovenčina.

Výber jazyka pre klávesnicu

Tretie okno inštalátora Vám umožní vybrať a pripojiť sa k dostupnej wifi sieti. Ak ste to tak neurobili v skúšobnom režime, určite to urobte teraz a to skôr než budete pokračovať v inštalácii.

Vyhľadanie a pripojenie k dostupným wifi sieťam

V štvrtom okne budete mať možnosť výberu medzi normálnou a minimálnou inštaláciou. Odporúčam ponechať na normálnej.

Taktiež v tomto okne odporúčam mať začiarknuté voľby pre sťahovanie aktualizácii a pre inštaláciu softvéru tretích strán.

Výber medzi normálnou a minimálnou inštaláciou

V ďalšom okne inštalátora nastáva najdôležitejšia a rozhodujúca časť inštalácie, preto zbystrite pozornosť!

Ak v nasledujúcich krokoch urobíte nesprávny krok, môže sa ľahko stať, že prídete o systém aj všetky dáta a to predpokladám, že asi nechcete:)

Keďže vo Vašom počítači máte Windows už nainštalovaný, budete si vyberať z nasledovnej trojitej ponuky:

1. Nainštalovať Ubuntu MATE vedľa Windows 8

2. Zmazať disk a nainštalovať Ubuntu MATE

3. Niečo iné

Z tejto ponuky vyberte niečo iné a pokračujte tlačidlom "Pokračovať".

Výber ponuky Niečo iné

Poznámka: Ak nechcete prísť o dáta a systém, určite sa vyhnite druhej možnosti

Zmazať disk a nainštalovať Ubuntu MATE!

Po spustení ďalšieho okna inštalačného sprievodcu sa Vám zobrazí zoznam diskových oddielov.

V tomto okne Stlačte jeden krát kláves Tab a dostanete sa do tabuľky so zoznamom diskových oddielov.

V tabuľke so zoznamom diskových oddielov stláčajte dolnú šípku až kým Vám Orca neoznámi Voľné miesto.

Tabuľka diskových oblastí s volnou oblasťou

Do tejto voľnej diskovej oblasti je potrebné pridať dva diskové oddiely. Ako prvý pridajte diskový oddiel typu SWAP.

Poznámka: SWAP predstavuje virtuálnu pamäť ktorá slúži najmä v situáciách keď nepostačuje kapacita fyzickej operačnej pamäte.

1. Prejdite Tabom na tlačidlo "Pridať" a Medzerníkom ho Aktivujte.

2. V dialógu pre vytvorenie novej diskovej oblasti hneď v prvej položke vpíšte požadovanú veľkosť pre túto diskovú oblasť. Hodnoty sa zadávajú v megabajtoch. Nastavte na 10000.

3. Stlačte dva krát Tab a výberovú položku pre umiestnenie diskového oddielu nastavte tak, aby bol umiestnený na konci tohto priestoru.

4. Nasledovnú výberovú ponuku "Použiť ako" nastavte na odkladací priestor SWAP.

Vytváranie diskového oddielu SWAP

5. Na záver kliknutím na OK vytvoríte diskový oddiel typu swap.

Po vytvorení diskového oddielu v tabuľke so zoznamom diskov Vám pribudne ďalší diskový oddiel.

Po pridaní diskového oddielu SWAP

V ďalších krokoch do zvyšnej voľnej oblasti je potrebné pridať ešte jeden diskový oddiel nasledovným postupom:

1. V tabuľke so zoznamom diskových oddielov hornou, alebo dolnou šípkou vyhľadajte voľnú oblasť.

2. Po nájdení voľnej oblasti klávesom Tab prejdite na tlačidlo Pridať a aktivujte ho medzerníkom.

3. V následnom dialógu všetky položky ponechajte bez zmien a stláčajte Tab až kým sa nedostanete na Prípojný bod.

Prípojný bod musí byť nastavený na lomítku "/".

Ak je to tak kliknite na OK a tým vytvoríte diskový oddiel so súborovým systémom Ext4.

Vytvorenie diskovej oblasti ext4

Po vytvorení diskovej oblasti Ext4 prejdite Tabom na tlačidlo Inštalovať teraz a Medzerníkom ho aktivujte.

Po kliknutí na toto tlačidlo sa Vám zobrazí varovný dialóg o tom, že všetky zmeny budú zapísané na disk. Pokračujte tlačidlom Pokračovať.

Na ďalšej obrazovke budete mať možnosť výberu regiónu, prednastavená bude Bratislava.

Výber regiónu

V predposlednom okne inštalátora bude inštalátor od Vás  požadovať Vaše meno, názov počítača, používateľské meno a heslo.

V tomto okne taktiež nájdete aj výberové pole nastavujúce spôsob prihlasovania. Defaltne bude nastavené na vyžiadanie hesla pri prihlásení. Hornou šípkou ho môžete prepnúť na automatické prihlasovanie.

Prístupové údaje do systému

Na záver Vás privíta informatívne okno o úspešnej inštalácii systému. Po týchto krokoch budete mať Ubuntu nainštalovaný vedľa Windowsu.

Po nainštalovaní systému

Po zapnutí počítača

Od tejto chvíle po zapnutí počítača sa zobrazí ponuka pre výber systému. Ponuka bude na Vašu reakciu čakať 10 sekúnd a po uplynutí desiatích sekúnd sa automaticky spustí systém prvý v poradí.

Po nainštalovaní Ubuntu bude prvý v poradí práve on.

Po zapnutí počítača v ponuke pre výber systému Ubuntu na prvom mieste

 

Ak namiesto Linuxu budete si chcieť spustiť Windows, je potrebné po zapnutí počítača v zobrazenej čakajúcej ponuke stlačiť najprv samostatne End a potom stlačte Enter.

Tip: Chcete zmeniť poradie tak aby bol Windows prvý a teda predvolený? Ak áno odporúčam použiť správcu spúšťania Grub Customizer.

Návod o tom ako si to môžete nastaviť nájdete v článku Úprava poradia systémov v zavádzači Grub.