Ako sa na diskovej oblasti C zbaviť priečinka Windows Old po reinštalácii Windowsu?

Ak pred inštaláciou Windowsu nesformátujete diskovú oblasť na ktorej bol Windows pred tým nainštalovaný, potom Vám na tejto oblasti po opätovnom nainštalovaní Windowsu pribudne priečinok Windows Old obsahujúci dáta z predošlej inštalácie. Odstránením tohto priečinka môžete získať na disku až niekoľko desiatok GB voľného miesta.
V tomto článku predstavujem návod o tom ako sa dá pomocou nástroja čistenie disku zbaviť priečinka Windows Old jednoduchým postupom.
 

Spoľahlivé odstránenie priečinka Windows Old

 
1. Zadajte skratku Windows + r, vpíšte cleanmgr a stlačte Enter.
Zadaný príkaz na spustenie nástroja čistenie disku
2. V rozhraní aplikácie Čistenie disku šípkami vyberte diskovú jednotku C  a kliknite na OK.
Výber diskovej oblasti C
3. V následne zobrazenom dialógu so súbormi na odstránenie klávesovou skratkou Alt + s aktivujte tlačidlo "Vymazať systémové súbory".
Zoznam nájdených nepotrebných súborov
Poznámka: K tomuto tlačidlu sa môžete dostať aj klávesom Tab a medzerníkom ho aktivovať.
4. V následnom dialógu opäť vyberáte diskovú jednotku, v ktorej sa majú vyhľadať predchádzajúce inštalácie. Vyberte jednotku C a pokračujte tlačidlom OK.
Výber diskovej jednotky na vyhľadanie predchádzajúcej inštalácie
5. V následnom dialógu dolnou šípkou zvoľte sekciu "Predchádzajúce inštalácie systému Windows" a kliknite na OK.
Vybratá sekcia predchádzajúce inštalácie systému Windows
Na záver potvrdzujúcom dialógu tlačidlom "Odstrániť súbory" potvrdíte ich odstránenie.
Potvrdzujúci dialóg na odstránenie súborov
Po týchto krokoch sa spustí proces odstraňovania, ktorý môže prebiehať niekoľko  minút. Dĺžka trvania bude závisieť od veľkosti priečinka a hardvérovej konfigurácie Vášho PC.