Ako sa dostať k wifi sieti cez klávesnicu v linuxovom systéme Ubuntu Mate 18.04 LTS?

Predpokladám, že po nabootovaní tohto systému jednou z prvých vecí, ktorú si budete chcieť vyskúšať, bude práca v prostredí webového prehliadača Firefox ktorý je defaltne v tejto distribúcii predinštalovaný.
Skôr než sa pustíte do prehľadávania webových stránok, budete musieť vyriešiť prístup na internet. V prípade dostupných wifi sietí sa vidiaci používatelia pripoja bez problémov.
Zrakovo postihnutí a nevidiaci používatelia odkázaný na čítač orcu sa pripoja tiež, ale budú musieť použiť nasledovný postup:
1. Stláčajte klávesovú skratku Ctrl + Alt + Escape, až kým Vám Orca neoznámi horný panel.
2. Stláčajte ľavú, alebo pravú šípku až kým Vám Orca neoznámi sieťové pripojenia.
3. V sieťových pripojeniach hornou, alebo dolnou šípkou budete prechádzať zoznamom dostupných wifi sietí.
4. Na záver stačí už len na požadovanej sieti stlačiť Enter a zadať heslo do siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.
Samozrejme rovnakým postupom sa môžete aj kedykoľvek odpojiť.