Ako programom Open Broadcaster nahrať obrazovku počítača?

Programov na nahrávanie obrazovky či už platených, alebo voľne dostupných v súčastnosti nie je málo takže naozaj je si z čoho vyberať.

Ja na túto funkcionalitu používam starú dobre overenú klasiku ukrytú pod názvom Open Broadcaster Software vo verzii 0.659b.

Novšie verzie tohto programu už nie sú z hľadiska prístupnosti a ovládania pre nevidiacich používateľov tak prívetivé ako je práve táto verzia z roku 2016.

Program v spomenutej verzii si môžete stiahnuť aj tu.

Táto aplikácia dobre poslúži ak potrebujete vytvoriť napríklad inštruktážne video pre aplikáciu, hru, alebo akýkoľvek iný návod z prostredia Windows.

Aplikácia Open Broadcaster Software okrem nahrávania obrazovky zvláda aj živé vysielanie napríklad cez youtube a ďalšie portály.

Program je dobre prístupný a ovládateľný cez klávesnicu a dajú sa v ňom nadefinovať ľubovolné klávesové skratky na spúšťanie a pozastavenie nahrávania alebo aj živého vysielania.

 

Tip pre nevidiacich

Skúsenejší nevidiaci používateľ by napríklad mohol s touto aplikáciou urobiť informatívne video pre administrátora akejkoľvek webovej stránky ktorá má problém s prístupnosťou pre nevidiacich, alebo zrakovo postihnutých používateľov.

Verím tomu, že spätnú väzbu takéhoto inštruktážneho videa by uvítali aj programátori rôznych obľúbených aplikácií ktoré nie sú prístupné pre špeciálne čítacie programy.

V  tomto článku predstavím návod ako túto aplikáciu nainštalovať a nakonfigurovať v prostredí systému Windows z pohľadu nevidiaceho používateľa.

 

Inštalácia

Inštaláciu spustíte kliknutím na stiahnutý inštalačný exe súbor a následne budete postupovať podľa pokynov inštalačného sprievodcu.

Jednoducho je potrebné iba sa preklikať tlačidlami Next, I Agree a Finish.

 

Po spustení programu

Po spustení programu

Po nainštalovaní a spustení programu je potrebné nakonfigurovať základné nastavenia do ktorých sa dostanete kliknutím na tlačidlo "Nastavenia".

K tomuto tlačidlu sa bez problémov dostanete aj klávesovými skratkami Tab alebo Shift + Tab.

Do nastavení sa dostanete aj po stlačení Alt cez menu Nastavenia.

Ako som už spomenul s týmto programom sa dá urobiť živé vysielanie, alebo ho môžete použiť na nahrávanie obrazovky. Ja ho využívam na nahrávanie obrazovky a preto moja konfigurácia bola nasledovná:

Na karte so Všeobecnými nastaveniami som začiarkol voľbu "Minimalizovať do oznamovacej oblasti".

Záložka so všeobecnými nastaveniami

Na karte v nastaveniach vysielania som zmenil režim z Live Stream na Výstup do súboru.

nastavenia vysielania

Poznámka: V tejto karte sa dá nastaviť aj cieľový priečinok kam bude program videá ukladať.

Na karte Zvuk nastavíte zvukové zariadenia ktoré chcete počas nahrávania obrazovky používať

Záložka so zvukovými zariadeniami

Na karte klávesových skratiek som v položkách Start Recording a Stop Recording nadefinoval klávesové skratky na spustenie a ukončenie nahrávania.

Záložka klávesových skratiek

Poznámka: Klávesová skratka sa dá nadefinovať tak, že napríklad na položke "Start Recording" stačí iba zadať požadovanú klávesovú skratku ktorou chcete spúšťať nahrávanie obrazovky. Ja som použil kombináciu Control + Shift + Page Up.

 

Zdroj nahrávania

Na záver som pridal zdroj nahrávania v ktorom som nastavil, že pri zachytávaní videa sa bude nahrávať dianie na celej obrazovke.

Aby ste mohli pridať zdroj je najprv potrebné kurzor myši zamerať do objektu Zdroje a v ňom zvoliť kontext menu.

Tu ale nevidiaci používatelia programu Nvda budú musieť objektovou navigáciou sa dostať na objekt zdrojov.

Tento objekt je ale nesprávne pomenovaný, preto pri zameraní tohto objektu čítač vyslový iba "Zoznam".

Ako z toho von?

Stláčajte klávesové skratky NVDA+numpad4 alebo NVDA+numpad6 až kým vám čítač obrazovky neprečíta objekt s nasledujúcim popisom:

"Aplikácia panel ponúk, obsahuje príkazy na úpravu aktuálneho zobrazenia, alebo dokumentu".

Akonáhle budete počuť túto vetu, zadajte skratku NVDA+numpad6 a dostanete sa na požadovaný objekt zdrojov na ktorom Vám Nvda prečíta iba zoznam.

Teraz už je potrebné pritiahnuť kurzor myši do tohto objektu a to urobíte klávesovou skratkou Nvda + numerická lomka.

Privolaný kurzor na nesprávne pomenovaný objekt

Na záver tlačidlom numerický krát vyvoláte kontextové menu ktoré Vám ponúkne podponuku pre pridanie zdrojov.

 

Veľmi dôležité upozornenie!

Ak Vám pri objektovej navigácii Nvda prečíta Zdroje" tak práve vtedy budete objektovou navigáciou zameraný iba na nadpise nesprávne pomenovaného objektu zdrojov a nie v jeho strede!

Dôležité je to, že vy sa potrebujete zamerať priamo do stredu tohto objektu a nie na jeho nadpis. Dajte si pozor aby Vás to nepomýlilo a postupujte podľa vyššie spomenutého návodu!

Vo vyvolanom kontext menu pre pridanie zdroja zvoľte "Zachytávanie monitora".

Kontextová ponuka pre pridanie zdroja

Následný dialóg sa bude pýtať na názov zdroja. Defaltne bude vyplnený názov "Zachytávanie monitora" stačí iba kliknúť na OK.

Názov zdroja

Na ďalšej obrazovke budete mať možnosť uprestniť ďalšie vlastnosti nahrávania ja som všetko ponechal na defaltných hodnotách a pokračoval tlačidlom OK.

Uprestňujúce nastavenia nahrávania obrazovky

Po týchto krokoch po spustení programu Open Broadcaster Software môžem kedykoľvek klávesovými skratkami ktoré som si nadefinoval, spúšťať a pozastavovať nahrávanie obrazovky. Videá sa mi ukladajú do priečinka s videami.

Videá budú uložené vo formáte .flv, no bez problémov si ich napríklad aplikáciou Freemake video converter prevediete do iného požadovaného  video formátu.