Ako na vlastné skratky v systéme Ubuntu Mate 18.04 LTS

Aj v tomto Linuxovom systéme si existujúce klávesové skratky môžete nielen upravovať, ale aj vytvárať vlastné.
Cez vlastné klávesové skratky môžete spúšťať ľubovolné aplikácie alebo rôzne adresárové umiestnenia.
V tomto článku na dvoch príkladoch vysvetlím postup, ako si vytvoriť vlastné skratky na spúšťanie aplikácie, alebo otváranie ľubovolného adresárového umiestnenia.
1. Stlačte Super kláves a vpíšte znaky kl.
2. Prejdite dolnou šípkou na položku Klávesové skratky a potvrďte Enterom.
3. V okne so zoznamom skratiek klávesou Tab prejdite na tlačidlo Pridať a stlačte Enter.
4. V dialógu na vytvorenie vlastnej skratky vyplnte textové polia názov a príkaz.
Poznámka: Pod názvom sa myslí stručný popis funkcie, ktorá sa vykoná po zadaní skratky. Tento popis bude zobrazený v zozname skratiek.
Príklad popisu: Spustí textový editor Medit.
Pod príkazom sa myslí príkaz ktorým chcete vyvolať požadovanúakciu ako napríklad spustiť aplikáciu, alebo adresárové umiestnenie.
Ak chcete touto skratkou spúšťať aplikáciu tak do poľa príkaz zadajte jej názov, alebo ak sa chcete vyhnúť písaniu použite tlačidlo Prehľadávať a v zozname programov vyhľadajte a vyberte požadovanú aplikáciu.
Ak chcete otvoriť adresárové umiestnenie tak zadajte názov súborového manažéra a za ním cestu požadovaného priečinka.
Po stlačení tlačidla Použiť sa opäť dostanete do zoznamu klávesových skratiek.
5. V zozname skratiek prejdite do dolnej časti zoznamu, kde v sekcii vlastných skratiek nájdete Vami vytvorený popis bez zadanej klávesovej skratky.
Poznámka: V zozname vlastných skratiek každá skratka pozostáva z dvoch stĺpcov medzi ktorými sa prepína pravou a ľavou šípkou.
V ľavom stĺpci po stlačení Medzerníka upravujete popis a príkaz pre konkrétnu skratku a v pravom stĺpci po stlačení medzerníka stlačíte požadovanú kombináciu kláves.