Ako na jednoduchú prezentáciu v programe XnView

Máte fotky z dovoleniek, rodinných osláv alebo iných udalostí, a chceli by ste si ich zobraziť v štýle zaujímavej obrázkovej prezentácie, ale neviete ako a v čom ju urobiť? Ak je to tak, tak moja odpoveď je, že XnView.

XnView je kvalitný voľne dostupný obrázkový editor obsahujúci funkcie za ktoré by sa nemusel hambiť ani komerčný softvér. Okrem rôznych funkcii na úpravu obrázkov v ňom nájdete aj funkciu na vytvorenie prezentácie.

Po spustení programu XnView

S týmto programom z ľubovolného priečinka obsahujúceho veľké množstvo fotiek si bez problémov ľahko a rýchle vytvoríte zaujímavú prezentáciu.

 

Príprava

Vytvorte si priečinok pre prezentáciu a nakopírujte do neho všetky fotky ktoré chcete do nej zahrnúť.

Ak chcete do prezentácie vložiť aj hudbu nakopírujte požadovaný audio súbor taktiež do tohto priečinka.

 

Postup

1. Spustite program XnView a po jeho spustení klávesovou skratkou Control + l, vyvolajte sprievodcu vytvorením prezentácie.

Úvodné okno sprievodcu vytvorením prezentácie

2. V úvodnom okne sprievodcu vytvorením prezentácie kliknite na tlačidlo pre pridanie priečinka a  v následnom dialógu v adresárovej štruktúre disku si nájdite priečinok s prezentáciou.

Vyhľadanie priečinka s prezentáciou

3. Na ďalšej obrazovke v uprestňujúcich nastaveniach môžete upraviť ďalšie vlastnosti súvisiace s prezentáciou ako napríklad poradie obrázkov, časovač, náhodný výber, prechodové efekty, vloženie audia a pod.

Uprestňujúce nastavenia pre prezentáciu

4. Po týchto krokoch tlačidlom "Spustiť" spustíte prezentáciu a klávesom Escape ukončíte jej prehrávanie.

. Ak ste spokojný s jej výsledkom, môžete pristúpiť k jej uloženiu:

1. Klik na tlačidlo "Uložiť prezentáciu".

2. V následnom dialógu pre uloženie zadajte pomenovanie pre sld súbor ako napríkla prezentácia a stlačte Enter.

Dialóg na uloženie sld súboru

Po týchto krokoch v priečinku s prezentáciou nájdete súbor "prezentácia.sld". V tomto súbore je uložený konfiguračný profil Vašej prezentácie.

Ak máte program XnView nainštalovaný, po kliknutí na súbor s príponou sld sa automaticky spustí prezentácia.

 

Prezentácia zbalená v spustiteľnom exe súbore

Celú prezentáciu si môžete nechať uložiť do jedného spustiteľného exe súboru.

Toto je užitočné najmä vtedy, ak potrebujete spúšťať prezentáciu  na inom počítači s Windowsom kde XnView nainštalovaný nie je.

1. Pri ukladaní prezentácie na miesto tlačidla Uložiť Prezentáciu použite tlačidlo "Vytvoriť EXE/SCR súbor...".

2. V následnom dialógu ponechajte začiarknutú celú obrazovku a pokračujte tlačidlom Vytvoriť.

Vytváranie exe súboru 

3. V dialógu pre názov súboru zadajte požadovaný názov a stlačte Enter.

Po týchto krokoch požadovaný exe súbor nájdete v priečinku s prezentáciou.

V tomto jednom súbore budú uložené všetky súbory ktoré ste zahrnuli do prezentácie.