Ako na galériu pomocou pluginu NextGent Gallery

Plugin NextGent Gallery Vám v redakčnom systéme Wordpress umožní vytvárať a spravovať obrázkové galérie a to bez zložitého nastavovania alebo programovania. Ak teda vo Wordpresse chcete vytvoriť galériu pomocou tohto rozširujúceho pluginu, tak postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. V prvom kroku v administrácii Wordpressu v ľavom zvislom menu v sekcii pluginov kliknite na odkaz "Pridať nový".
2. Na stránke pre vyhľadávanie a pridávanie pluginov vpíšte do vyhľadávacieho formulára kľúčové slová "NextGEN Gallery".
3. V zobrazených výsledkoch hľadania v zozname nájdených pluginov si vyhľadajte plugin "NextGENGallery" a v jeho oblasti kliknite na odkaz Inštalovať.
Poznámka: V zozname nájdených pluginov bude NextGENGallery ako prvý.
4. Po nainštalovaní kliknite na odkaz Aktivovať NextGENGallery a tým dokončíte celý proces jeho inštalácie.
Poznámka: Po aktivácii tohto pluginu sa Vám zobrazí ponuka k prihláseniu odberu noviniek týkajúcich sa pluginuNextGENGallery. Kliknutím na odkaz "Skip" ho preskočíte.
5. V ďalšom kroku do Wordpressu podobným postupom doinštalujte a aktivujte pluginLightbox.
Po týchto úkonoch budete mať požadované pluginy nainštalované a pripravené na použitie, takže v nasledujúcich krokoch môžete prejsť k vytváraniu nových galérií.

Pridanie galérie

1. V administrácii Wordpressu v ľavom zvislom menu v sekcii "Gallery" kliknite na odkaz: "AddGallery / Images" (Pridať galériu s obrázkami).
2. Na stránke pre pridávanie galérií a obrázkov zadajte názov pre novú galériu a po kliknutí na prehľadávacie tlačidlo vyhľadajte v počítači obrázky, ktoré chcete do nej nahrať.
Samozrejme obrázky nemusíte nahrávať iba po jednom! Napríklad záložka s názvom "Import Folder" Vám umožní nainportovaťľubovoľné priečinky s obrázkami ak ich máte umiestnené na Vašom serveri.
3. Kliknutím na odkaz "StartUpload" spustíte nahrávanie zvolených obrázkov do galérie a zároveň ju aj vytvoríte. Po dokončení v dolnej časti stránky Vám plugin vypíše: "Uploadcomplete" (Nahrávanie je kompletné).
Zároveň vypíše počet úspešne nahratých obrázkov a zobrazí odkaz na stránku s nastaveniami novo vytvorenej galérie.
Poznámka: V týchto nastaveniach môžete upraviť názov galérie, názvy jednotlivých obrázkov, popisky k obrázkom, počet zobrazených obrázkov na stranu a iné nastavenia.

Vloženie galérie do obsahu stránky, alebo článku

V posledných krokoch je potrebné, aby ste obrázky z galérie vložili do požadovanej stránky, alebo článku. Urobíte to nasledovným postupom:
1. V administrácii Wordpressu v ľavom zvislom menu v sekcii "Gallery" kliknite na odkaz: "ManageGalleries" (Správa galérií).
2. V zozname vytvorených galérií si nájdite tú, ktorú chcete pridať do obsahu stránky a zapamätajte si jej identifikačné číslo, ktoré sa k nej vzťahuje. Galéria ktorú ste teraz vytvorili, bude prístupná pod číslom 1, keďže bola vytvorená prvá v poradí.
Druhá vytvorená bude pod číslom "2", piata pod číslom "5" apod.
3. V administrácii Wordpressu v ľavom zvislom menu v sekcii Stránky kliknite na odkaz: "Pridať novú".
4. Do nadpisu zadajte názov stránky a do tela stránky zadajte nasledujúci short kód:
[nggallery id=1]
5. Stránku uložte a po uložení si ju nechajte zobraziť.
Výsledkom bude obrázková galéria, ktorú ste vytvorili v predošlých krokoch. Rovnakým postupom si popridávate a uverejníte ďalšie galérie.
Poznámka: Ak by ste chceli vložiť galériu s identifikačným číslom 5, tak short kód na jej vloženie by bol: [nggallery id´5].

Ďalšie možnosti vkladania obrázkov

PluginNextGenGallery vďaka short kódom ponúka viac možností vkladania. Napríklad ako by ste postupovali ak by ste potrebovali do obsahu stránky, alebo článku vložiť z galérie iba prvý, piaty, a ôsmi obrázok?
Riešenie ponúka nasledujúci short kód:
[nggallery id="1" image_ids="1,5,8"]
Prvá časť kódu (nggallery id="1"), určuje, že budú zobrazené obrázky z galérie sid číslom 1. Druhá časť kódu (image_ids="1,5,8"), určuje konkrétne obrázky.
Ďalším short kódom nastavíte počet zobrazených obrázkov na stranu. Príklad:
[nggallery id="1" images ="9"]
Zobrazí obrázky z galérie s id kódom 1 s deviatimi obrázkami na stránke. Ak galéria bude obsahovať viac ako deväť obrázkov, bude automaticky zapnutá funkcia stránkovača.

Vytvorenie albumu

Ak ste vytvorili viac galérií, je užitočné ich popridávať do albumu. Album bude obsahovať upútavky všetkých galérií, ktoré do neho popridávate.
1. V administrácii Wordpressu v ľavom zvislom menu v sekcii "Gallery" kliknite na odkaz: "ManageAlbums" (Spravovať Albumy).
2. Na stránke pre pridávanie a správu albumov nájdete jednoduchý formulár pre výber a vytváranie nových albumov. Zadajte do neho názov pre nový album a kliknutím na tlačidlo "Add" ho vytvoríte.
3. V ďalšom kroku vo výberovom poli "Select album" zvoľte album ,ktorý ste práve vytvorili. Touto voľbou pridáte všetky vytvorené galérie do novo vytvoreného albumu.
4. V administrácii Wordpressu v ľavom zvislom menu v sekcii Stránky kliknite na odkaz: "Pridať novú".
5. Do nadpisu zadajte názov stránky a do tela stránky zadajte nasledujúci short kód: [album id=1].
Stránku uložte a nechajte si ju zobraziť. Výsledkom bude album obsahujúci upútavky všetkých galérií, ktoré ste v predošlých krokoch vytvorili.