Používateľský účet:

7 užitočných doplnkov pre program Nvda

Každý dobrý program má rôzne doplnky, ktoré rozširujú jeho funkcionalitu. V tomto článku Vám predstavím zopár doplnkov, vďaka ktorým nainštalujete užitočné funkcie do odčítavača obrazovky programu Nvda.

Pri inštalácii doplnkov postupujte nasledovne:

 • 1. Zadajte príkaz NVDA + N
 • 2. Hornou, alebo dolnou šípkou prejdite na nástroje a šípkou vpravo ich rozbaľte
 • 3. opäť hornou, alebo dolnou šípkou vyhľadajte správcu doplnkov a odentrujte.
 • 4. Klávesou Tab prejdite na inštalovať a stlačte Enter.
 • 5. Nasledujúcom dialógu vyhľadajte a spuste požadovaný doplnok.
 • V ďalších krokoch postupujte podľa pokynov inštalátora doplnkov.

  OCR0.20120529.01

  Doplnok Rozpoznáva text pomocou OCR na neprístupnom mieste.
  Zadaním klávesovej skratky Nvda + r rozpozná text na neprístupnom mieste. V ponuke Možnosti môžete v dialógu Nastavenia OCR nastaviť jazyk rozpoznávania. Dostupná je aj slovenčina.

  Autor: NV Access Limited & other contributors

  extendedWinamp (1.1)

  S týmto modulom pridáte do Winampu nasledujúce funkcie:

 • F5: stlmiť prehrávanie
 • F6: nastaví hlasitosť prehrávania na 25 %
 • F7: Nastaví hlasitosť prehrávania na 50 %
 • F8: Nastaví maximálnu hlasitosť prehrávania
 • Shift+ľavá šípka: vyváženie doľava
 • Shift+pravá šípka: vyváženie doprava
 • Shift+šípka hore: vyváženie na stred
 • Ctrl+Shift+t: prečíta celkovú dĺžku skladby
 • Ctrl+Shift+e: prečíta uplynutý čas skladby
 • Ctrl+Shift+r: prečíta zostávajúci čas prehrávania skladby
 • Shift+r: Náhľad konca skladby "predvolene posledných 6 sekúnd"
 • Ctrl+r: Nastaviť čas náhľadu "v sekundách" použije sa pri použití funkcie náhľad konca skladby
 • Shift+j: Nastaviť čas alternatívneho skoku "v sekundách"
 • Ctr+pravá šípka: alternatívny skok dopredu "predvolene 6 sekúnd"
 • Ctrl+ľavá šípka: Alternatívny skok dozadu "predvolene 6 sekúnd "
 • Autor: Hrvoje Katic
  , NVDA-addon-team

  dropbox (3.1)

  Ak používate Dropbox, tak tento doplnok sa Vám určite oplatí nainštalovať. Doplnok Vám bude oznamovať stav Dropboxu, jeho verziu a umožní otvoriť kontextové menu programu.

 • NVDA+Shift+D. Stlačené raz povie stav Dropboxu. Dvakrát stlačené rýchle za sebou povie verziu a trikrát otvorí kontextové menu Dropboxu.
 • Ctrl+Alt+T oznámi názov aktívnej záložky.
 • Autor: [u'Patrick ZAJDA
  ', u'Filaos']

  systrayList (1.4)

  Tento doplnok pomocou klávesovej skratky Nvda + f11 zobrazí ikony systémového panelu. Funguje to rovnako ako v programe Jaws.

  Autor: Rui Fontes , Rui Batista , NVDA Community Contributors

  ResourceMonitor

  Ak máte záujem, aby Nvda Vám vedel oznamovať zaťaženie procesora, stav pamäte a iné systémové údaje, tak tento doplnok je určený práve Vám.

 • NVDA+Shift+E oznámi využitie pamäte ram, priemerné zaťaženie procesora a stav batérie, ak je dostupná,
 • NVDA+Shift+1 oznámi vyťaženie procesora a jednotlivých jadier,
 • NVDA+Shift+2 povie využité a celkové miesto pre fyzickú a virtuálnu ram pamäť,
 • NVDA+Shift+3 povie využité a celkové miesto pre pevné a pamäťové disky pripojené k počítaču,
 • NVDA+Shift+4 oznámi stav batérie v percentách, stav napájania, zostávajúci čas (ak sa vybíja) a prípadne upozornenie, ak je batéria vybitá alebo ak je v kritickom stave,
 • Autor: Alex Hall , Joseph Lee , beqa gozalishvili and other NVDA contributors

  Virtual_Revision

  Klávesovým príkazom Nvda + Control + w, virtualizujete okno do textového režimu. Veľmi užitočné pri niektorých dialógoch a pod.

  Autor: Rui Batista

  instantTranslate-3.0

  Tento doplnok prekladá text pomocou služby Google Translate,

  Každý príkaz v tomto doplnku sa skladá z dvoch skratiek. V prvom kroku zadáme skratku Nvda + Shift + t. Po tomto príkaze sa ozve hlboké krátke zapípnutie. Po tomto zapípaní Nvda čaká na jeden z nasledujúcich príkazov:

  • t: Preloží cez google aktuálne vybratý text.
  • Shift + t: Preloží text v schránke.
  • A. Prečíta aktuálne nastavenie z ktorého do ktorého jazyka prekladá.
  • S: Otočí poradie jazykov.
  • C: Skopíruje posledný preklad do schránky.
  • H: Prečíta súhrn skratiek.

  Článok bol aktualizovaný 18:05 19.4.2015