Používateľský účet:

12 tipov a trikov pre program Nvda

Ak ste novým používateľom programu Nvda tak tento článok je určený najmä Vám. Zostavil som ho z najčastejších otázok ktoré dostávam ohľadom tohto programu. Verím, že nasledujúce tipy a triky Vás rýchle zorientujú v problematike tohto softvéru, bez toho aby ste museli študovať rozsiahle manuály.

Akými klávesovými skratkami sa dá zapnúť, alebo vypnúť Nvda?

Klávesovou skratkou Control + Alt + n, program spustíte a klávesovou skratkou Nvda + q ho ukončíte.

Poznámka: Kláves Nvda je Insert, ale môže byť aj CapsLock.

 

Ako spustiť Nvda ak nie je ikona programu na ploche, no program nainštalovaný v počítači je?

Stlačte skratku Windows + r, vpíšte nvda -n  a odentrujte.

Príkaz na spustenie programu Nvda

Ako a kde v programe Nvda nastaviť Capslock ako kláves NVDA?

Na túto otázku sa program Nvda pýta hneď po jeho nainštalovaní v dialógu Vitajte v Nvda.

K tomuto dialógu sa kedykoľvek môžete vrátiť klávesovou skratkou Insert  n a následne po samostatnom stlačení písmen p a l.

Úvodný dialóg vitajte v Nvda

Druhá možnosť kde určíte ktorý kláves bude klávesom Nvda je ukrytá v nastaveniach klávesnice. Do nastavenia klávesnice sa dostanete klávesovou skratkou Nvda + Control + k.

Nastavenie klávesnice v programe Nvda

 

Kde nastaviť automatické spúšťanie programu Nvda?

Automatické spúšťanie programu Nvda na prihlasovacej obrazovke, alebo po prihlásení do Windows si nastavíte vo všeobecných nastaveniach. Do všeobecných nastavení sa dostanete skratkou Nvda  Control g.

Všeobecné nastavenia Nvda

Ako v programe Nvda zmením hlasový výstup napríklad z eSpeak NG na Microsoft Speech API version 5?

1. Klávesovou skratkou Nvda + Control  + s vyvoláte nastavenia hlasového výstupu.

2. V nastaveniach hlasového výstupu na položke Hlasový výstup hornou, alebo dolnou šípkou vyberiete požadovaný predvolený výstup a odentrujete.

Nastavenia hlasového výstupu

Ako v programe nvda spustiť nastavenia pre reč?

Rečové nastavenia sa Vám zobrazia po zadaní klávesovej skratky Nvda  Control   v. Tu si môžete nastaviť hlas, rýchlosť čítania, spôsob oznamovania veľkých písmen a rôzne ďalšie rečové atribúty.

nastavenia rečiv programe Nvda

Ako v programe Nvda zobraziť zoznam všetkých klávesových skratiek?

Po zadaní skratky Nvda + n samostatne stlačte dva krát za sebou písmeno P. Po tomto úkone vo Vašom predvolenom webovom prehliadači sa zobrazí stránka s kompletným zoznamom klávesových skratiek programu Nvda.

 

Ako v programe Nvda skontrolovať dostupnosť novšej verzie?

Po zadaní klávesovej skratky Nvda + n samostatne zadajte najprv P a potom C.

V prípade nájdenej novšej verzie sa vám zobrazí sprievodca aktualizáciou ktorý Vás prevedie stiahnutím a inštaláciou novšej verzie.

Aktualizácie programu Nvda

Ako z nainštalovanej verzie programu Nvda urobiť prenosnú?

1. klávesovou skratkou Nvda + n vyvoláte hlavnú ponuku programu Nvda a v nej hornou, alebo dolnou šípkou prejdete na položku Nástroje a pravou šípkou ich rozbalíte.

Nástroje programu Nvda

2. V nástrojoch opäť hornou, alebo dolnou šípkou prejdete na položku Vytvoriť prenosnú verziu.. a odentrujete.

3. V následnom dialógu vyberáte priečinok pre prenosnú verziu a zároveň v tomto dialógu môžete určiť či chcete do prenosnej verzie skopírovať používateľské nastavenia. Kliknutím na tlačidlo "Pokračovať" spustíte proces vytvárania.

Vytvorenie prenosnej verzie

4. Na záver informačné potvrdzujúce okno o úspešnom vytvorení prenosnej verzie uzavriete kliknutím na OK.

Informatívne okno o úspešnom vytvorení prenosnej verzii

Ako prenosnú verziu Nvda nainštalovať do počítača?

1. Po zadaní skratky Nvda + n v hlavnej ponuke programu dolnou, alebo hornou šípkou prejdete na položku Nástroje a pravou šípkou ich rozbalíte.

2. V nástrojoch buď použijete klávesovú skratku I, alebo opäť hornou, alebo dolnou šípkou prejdete na položku "Inštalovať NVDA" a odentrujete.

3. Po týchto úkonoch sa Vám zobrazí inštalačný sprievodca ktorý Vás prevedie inštaláciou programu.

 

Ako zálohovať nastavenia nainštalovanej verzie Nvda?

1. Zadajte skratku Windows + r, vpíšte %appdata% a odentrujte

Príkaz na otvorenie priečinka Roaming

2. Otvorí sa Vám priečinok Roaming z ktorého stačí skopírovať priečinok nvda. Tento priečinok obsahuje celú konfiguráciu programu. Takýmto spôsobom si môžete zálohovať nastavenia aj ďalších aplikácii.

 

Ako spravovať doplnky v programe Nvda?

Rozširujúce doplnky pre nvda nájdete na oficiálnej stránke doplnkov odkiaľ si ich môžete stiahnuť. Po stiahnutí doplnku kliknutím naň sa Vám automaticky spustí správca doplnkov v rozhraní ktorého môžete doplnky inštalovať aktualizovať, alebo odstraňovať.

Správca doplnkov programu Nvda

Druhá možnosť spustenia správcu doplnkou spočíva v tom, že klávesovou skratkou Nvda + n vyvoláte hlavnú ponuku programu Nvda a v nej hornou, alebo dolnou šípkou prejdete na položku Nástroje a pravou šípkou ich rozbalíte.

V nástrojoch stačí zadať d, poprípade hornou alebo dolnou šípkou prejsť na položku "Spravovať Doplnky" a odentrovať.