12 tipov a trikov pre program Nvda

Ak ste novým používateľom programu Nvda tak tento článok je určený najmä Vám. Zostavil som ho z najčastejších otázok ktoré dostávam ohľadom tohto programu. Verím, že nasledujúce tipy a triky Vás rýchle zorientujú v problematike tohto softvéru, bez toho aby ste museli študovať rozsiahle manuály.
 

Akými klávesovými skratkami sa dá zapnúť, alebo vypnúť Nvda?


Klávesovou skratkou Control + Alt + n, program spustíte a klávesovou skratkou Nvda + q ho ukončíte.

Poznámka: Kláves Nvda je Insert, ale môže byť aj CapsLock.

 

Ako spustiť Nvda ak nie je ikona programu na ploche, no program nainštalovaný v počítači je?


Stlačte skratku Windows + r, vpíšte nvda -n  a odentrujte.

Príkaz na spustenie programu Nvda
 

Ako a kde v programe Nvda nastaviť Capslock ako kláves NVDA?


Na túto otázku sa program Nvda pýta hneď po jeho nainštalovaní v dialógu Vitajte v Nvda.

K tomuto dialógu sa kedykoľvek môžete vrátiť klávesovou skratkou Insert  n a následne po samostatnom stlačení písmen p a l.

Úvodný dialóg vitajte v Nvda

Druhá možnosť kde určíte ktorý kláves bude klávesom Nvda je ukrytá v nastaveniach klávesnice. Do nastavenia klávesnice sa dostanete klávesovou skratkou Nvda + Control + k.

Nastavenie klávesnice v programe Nvda

 

Kde nastaviť automatické spúšťanie programu Nvda?


Nastavenie pre automatické spúšťanie programu nájdete vo všeobecných nastaveniach. Do všeobecných nastavení sa dostanete skratkou Nvda + Control + g.
Všeobecné nastavenia Nvda
 

Ako v programe Nvda zmením hlasový výstup napríklad z eSpeak NG na Microsoft Speech API version 5?


1. Klávesovou skratkou Nvda + Control  + s vyvoláte nastavenia hlasového výstupu.

2. V nastaveniach hlasového výstupu na položke Hlasový výstup hornou, alebo dolnou šípkou vyberiete požadovaný predvolený výstup a odentrujete.

Nastavenia hlasového výstupu
 

Ako v programe nvda spustiť nastavenia pre reč?


Rečové nastavenia sa Vám zobrazia po zadaní klávesovej skratky Nvda  Control   v. Tu si môžete nastaviť hlas, rýchlosť čítania, spôsob oznamovania veľkých písmen a rôzne ďalšie rečové atribúty.

nastavenia rečiv programe Nvda
 

Ako v programe Nvda zobraziť zoznam všetkých klávesových skratiek?


Po zadaní skratky Nvda + n samostatne stlačte dva krát za sebou písmeno P. Po tomto úkone vo Vašom predvolenom webovom prehliadači sa zobrazí stránka s kompletným zoznamom klávesových skratiek programu Nvda.

 

Ako v programe Nvda skontrolovať dostupnosť novšej verzie?


Po zadaní klávesovej skratky Nvda + n samostatne zadajte najprv P a potom C.

V prípade nájdenej novšej verzie sa vám zobrazí sprievodca aktualizáciou ktorý Vás prevedie stiahnutím a inštaláciou novšej verzie.

Aktualizácie programu Nvda
 

Ako z nainštalovanej verzie programu Nvda urobiť prenosnú?


1. klávesovou skratkou Nvda + n vyvoláte hlavnú ponuku programu Nvda a v nej hornou, alebo dolnou šípkou prejdete na položku Nástroje a pravou šípkou ich rozbalíte.

Nástroje programu Nvda

2. V nástrojoch opäť hornou, alebo dolnou šípkou prejdete na položku Vytvoriť prenosnú verziu.. a odentrujete.

3. V následnom dialógu vyberáte priečinok pre prenosnú verziu a zároveň v tomto dialógu môžete určiť či chcete do prenosnej verzie skopírovať používateľské nastavenia. Kliknutím na tlačidlo "Pokračovať" spustíte proces vytvárania.

Vytvorenie prenosnej verzie
4. Na záver informačné potvrdzujúce okno o úspešnom vytvorení prenosnej verzie uzavriete kliknutím na OK.

Informatívne okno o úspešnom vytvorení prenosnej verzii
 

Ako prenosnú verziu Nvda nainštalovať do počítača?


1. Po zadaní skratky Nvda + n v hlavnej ponuke programu dolnou, alebo hornou šípkou prejdete na položku Nástroje a pravou šípkou ich rozbalíte.

2. V nástrojoch buď použijete klávesovú skratku I, alebo opäť hornou, alebo dolnou šípkou prejdete na položku "Inštalovať NVDA" a odentrujete.

3. Po týchto úkonoch sa Vám zobrazí inštalačný sprievodca ktorý Vás prevedie inštaláciou programu.


 

Ako zálohovať nastavenia nainštalovanej verzie Nvda?


1. Zadajte skratku Windows + r, vpíšte %appdata% a odentrujte

Príkaz na otvorenie priečinka Roaming

2. Otvorí sa Vám priečinok Roaming z ktorého stačí skopírovať priečinok nvda. Tento priečinok obsahuje celú konfiguráciu programu. Takýmto spôsobom si môžete zálohovať nastavenia aj ďalších aplikácii.

 

Ako spravovať doplnky v programe Nvda?


Rozširujúce doplnky pre nvda nájdete na oficiálnej stránke doplnkov odkiaľ si ich môžete stiahnuť. Po stiahnutí doplnku kliknutím naň sa Vám automaticky spustí správca doplnkov v rozhraní ktorého môžete doplnky inštalovať aktualizovať, alebo odstraňovať.

Správca doplnkov programu Nvda

Druhá možnosť spustenia správcu doplnkou spočíva v tom, že klávesovou skratkou Nvda + n vyvoláte hlavnú ponuku programu Nvda a v nej hornou, alebo dolnou šípkou prejdete na položku Nástroje a pravou šípkou ich rozbalíte.

V nástrojoch stačí zadať d, poprípade hornou alebo dolnou šípkou prejsť na položku "Spravovať Doplnky" a odentrovať.